İHD Ankara Şubesi’nde LGBTİ+ Hakları Komisyonu kuruldu

Yıldız Tar

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi LGBTİ+ Komisyonu kuruldu. İHD’nin Genel Kurulu’nda aldığı teşvik kararının ardından kurulan komisyon, İnsan Hakları Haftası kapsamında kuruluşunu ilan etti.

İHD Ankara Şube’de yapılan basın açıklamasına, dernek üyelerinin yanı sıra LGBTİ+ hak savunucuları katıldı. İHD Ankara Şube Eş Başkanı Aslı Saraç, komisyon kuruluşunu şöyle ilan etti:

“Kurulduğu ilk günden beri insan hakları mücadelesinde önemli bir yere sahip olan İnsan Hakları Derneği’nin sadece İstanbul ve Mersin şubelerinde LGBTİ+ komisyonu bulunmaktadır. Türkiye’nin ve dünyanın bu köklü insan hakları örgütünde bu durumun eksikliğinin farkındayız. Ankara’da LGBTİ+’lara ait bir komisyonu kurabilmek için yolları kesişmiş olan insan hakları savunucusu LGBTİ+’lar ve LGBTİ+ ebeveynleri olarak dernekle yaptığımız görüşmeler sonucunda komisyonumuzu kurmuş bulunmaktayız. Derneğimizin bütün şubelerinde LGBTİ+ komisyonlarının kurulmasının mücadelesini yürüteceğimizi de belirtmek isteriz.”

Saraç, LGBTİ+’ların kendi varoluşları sebebiyle fiziksel ve psikolojik şiddetin hedefinde olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

“Sadece kendi varoluşları sebebiyle öldürülmeyenler ise bu toplumun her kesiminden ve her yerinden dışlanarak sivil ölüme mahkûm edilmekte nefret suçlarının hedefi olmakta ve yalnızlaştırılmaktadırlar.”

Komisyon, şiddet mağdurlarına destek olacak

LGBTİ+ Komisyonunda ayrımcı yasa ve politikalara karşı eşitlik ve ayrımcılık yasağını savunacaklarını; homofobik, transfobik ve bifobik şiddetle mücadele edeceklerini de belirten Saraç, komisyonun neler yapacağını şöyle sıraladı:

“- Şiddet vakalarının izlenmesi ve şiddetin mağduru olan kişilere destek sağlanması yönünde çalışmalar yürütmek

-Yasada ve uygulamada cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığın yasaklanması ve LGBTİ+’ların haklarının gerçekleştirilmesi önündeki engellerin kaldırılması için LGBTİ+ örgütleriyle dayanışmak

-LGBTİ+ mültecilerin haklarının tanınması ve geliştirilmesi bu alandaki ihlallerinin önlenmesi için çalışmalar ve izleme faaliyetleri yapmak

-LGBTİ+ mahpusların uğradığı hak ihlallerinin ortadan kaldırılması yönünde çalışmalar ve izleme faaliyetinde bulunmak

-LGBTİ+’ların durumunun insan hakları raporlarında ele alınması ve LGBTİ+’lara yönelik yapısal ayrımcılığa dikkat çekilmesi için İnsan Hakları Derneği’ndeki çalışmalar başta olmak üzere bütün olarak insan hakları mücadelesinde bu farkındalığı artırmaya çalışmak

-LGBTİ+’ların maruz bırakıldığı hak ihlalleri hakkında çalışma yürütülmesi amacıyla yerel, bölgesel ve uluslararası alanda hak temelli örgütlerle etkin biçimde iletişim halinde olmak

-LGBTİ+’lara yasalar önünde eşitlik sağlayacak ve ayrımcılığı sonlandıracak mevzuat çalışmalarını örgütsel olarak destekleyecek, ayrımcılık içeren mevzuat hükümlerinin tespit edilmesi, bunları ortadan kaldıracak yasal değişikliklerin gerçekleşmesi için önerileri TBMM’de grubu bulunan siyasi partilere sunacağız.”

“İşyerlerinde, sokaklarda, okullarda, kampüslerde, mağazalarda, ojeli tırnaklarla, nasırlı ellerle…”

Saraç, açıklamasın sonunda LGBTİ+’lara yönelik ötekileştirmenin kökeninde ayrımcı ideolojinin yattığını hatırlattı. “Ayrımcı ideolojiyi milliyetçilik, militarizm, cinsiyetçilik, heteroseksizm, muhafazakârlık ve otoriterlik beslemektedir” diyen Saraç, şöyle devam etti:

İşyerlerinde, sokaklarda, okullarda, kampüslerde, mağazalarda, ojeli tırnaklarla, nasırlı ellerle… Nerede, ne şartlarda, kim varsa İHD Ankara Şube LGBTİ+ komisyonu LGBTİ+’larla dayanışma içinde olacaktır. Yaşamın her alanında olduğu gibi insan hakları mücadelesinde LGBTİ+’lar olarak biz varız. Bizler kendi haklarımız olmak üzere ayrımcılığa ve ötekileştirmeye uğrayan; hakları ihlal edilen tüm insanların haklarının savunmasında varız. İnsan haklarıyla insandır ve LGBTİ+ hakları insan haklarıdır.”

İHD’de LGBTİ+ hakları komisyonları

Derneğin ilk LGBTİ+ Hakları Komisyonu, İstanbul Şubesinde 30 Ocak 2022’de kuruldu. İHD İstanbul LGBTİ+ Hakları Komisyonu’nun aynı yıl 10 – 17 Aralık İnsan Hakları Haftası kapsamında gerçekleştirdiği “Hapishanelerde LGBTİ+ Mahpusların Sorunları ve Sağlık Hakkı” panelinde konuşan İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, LGBTİ+ komisyonlarının tüm şubelerde kurulması gerektiğine değindi:

“Bütün şubelerimizde olması gereken LGBTİ+ Komisyonu sadece İstanbul şubemizde var. Oysa heteroseksizmin ırkçılıktan hiçbir farkı yok. Mesela trans kadınlara Kabahatler Kanununa göre ceza kesiliyor, bu cezalara sebep olarak ‘çevreyi kirletmek, çevreye zarar vermek’ gibi ifadeler yazılıyor. Bu, açıkça ırkçılıktır. Devlet dili o kadar ötekileştirici ve nefret üretici bir yerde ki bu topluma yayılıyor. Bu yüzden şiddetin politik olduğunu söylüyoruz. Nitekim son dönemde nefretin örgütlenişine de çok yakından şahit oluyoruz.” Geçtiğimiz ay derneğin ikinci komisyonu ise Mersin’de kuruldu. İHD Mersin Şubesi, LGBTİ+ Hakları Komisyonu kuruluşunu “Devlet ideolojisi tarafından desteklenen her türlü nefret aile içine, okullara, üniversitelere, kafelere, sinemalara, parklara, sokaklara, kısacası tüm yaşam alanlarına daha hızlı yayılıyor. Şehrimizde nefret ideolojisi istemiyoruz” diyerek duyurdu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx