Aras’ın kıyısında, krizin ortasında

Aras’ın kıyısında, krizin ortasında

Dedelerimin göç yolu burası… Kafkasya’dan gelip Azerbaycan’da Aksu bölgesinde bir süre yaşamış Kıpçak Türkü dedelerim. Sonra Nahçıvan üzerinden Iğdır’a ve Ağrı’ya yerleşmişler. Aile büyüklerimin babalarından...